Využijte akci na multisplit klimatizace a získejte 1 vnitřní jednotku ZDARMA! Nyní s čističkou vzduchu jako DÁREK! Více informací zde.

Klimatizace - Hustopeče > Topení klimatizací > Topení plynem nebo klimatizací

Topení plynem nebo klimatizací

Hodnocení: 5/5 | Celkem: 102 recenzí | Publikováno: 7.6.2024

Doba čtení: 17 min

Topení plynem nebo klimatizací?

V současné době se mnoho domácností potýká s rostoucími cenami elektřiny a celkovou nejistotou v energetickém sektoru.

Srovnání vytápění plynem a klimatizací se tak stává klíčovým tématem pro mnohé, kteří se snaží najít nejlepší cestu vpřed ve světle rostoucích cen a nejistoty na energetickém trhu.

 • Výběr mezi vytápěním plynem a klimatizací není jen otázkou preference, ale hluboké analýzy, která zahrnuje srovnání efektivity, počáteční investice, běžných nákladů a mnoho dalšího.

Tento článek vás provede celým procesem, od úvodu do problematiky přes detailní rozbor obou možností až po osobní zkušenosti těch, kteří se již rozhodli.

žena se usmívá u plynového kotle

Připravte se na cestu plnou překvapení, která vám může odkrýt zcela nové možnosti, jak udržet váš domov teplým a přitom šetřit vaše finance. Srovnání vytápění plynem a klimatizací vás nemine; přinášíme vám exkluzivní pohled na to, jak se v dnešní době můžete vypořádat s výzvami, které přináší rostoucí ceny energií a nejistota na trhu. Přečtěte si, co všechno byste měli zvážit, než učiníte své finální rozhodnutí.

Kapitola 1.  – Topení plynovým kotlem

Plynové vytápění je tradiční a rozšířený způsob, jak udržet domácnosti v teple během chladných měsíců. K tomu, abychom udrželi své domácnosti v teple slouží právě dva druhy plynových kotlů. Těmi staršími a dnes ještě používanými kotli jsou Atmosférické plynové kotle. Ty novější úspornější plynové kotle se nazývají kondenzační.

Rozdíl mezi atmosférickým a kondenzačním plynovým kotlem

Atmosférický plynový kotel a kondenzační plynový kotel jsou dva základní typy plynových kotlů používaných pro vytápění domácností, ale liší se svým způsobem fungování a efektivitou.

Funkční princip:

 1. Atmosférický plynový kotel: Funguje na principu spalování plynu v hořáku, kde je kyslík pro spalování čerpán přímo z místnosti, ve které je kotel umístěn. Spaliny pak odcházejí komínem do atmosféry. Kotel funguje na principu ON-OFF tzn. buď funguje a vyrábí teplo na max. výkon (přebytečné teplo utíká komínem) nebo je vypnutý.
 2. Kondenzační plynový kotel: Tento typ kotle také spaluje plyn, ale díky speciálnímu designu je schopen kondenzovat páru ve spalinách zpět do vodní formy, čímž dochází k navrácení části tepelné energie zpět do systému. To zvyšuje jeho účinnost. Tento kotel automaticky dimenzuje  svůj výkon (jako klimatizace) dle potřeby. To znamená, že i když má výkon např. 24 kW pokud bude potřebovat výkon jen 16 kW, sníží také spotřebu k této hodnotě.
Další rozdíly mezi těmito plynovými kotly:
Atmosférický kotel: Kondenzační kotel
Účinnost:
Má nižší účinnost, obvykle mezi 80-85 %, protože část produkovaného tepla uniká spalinami do atmosféry. Nabízí vyšší účinnost, často přes 90 % až max. 98 % (má málo který kotel), díky zpětnému získávání tepla ze spalin.
Náklady a instalace:
Je obvykle levnější v pořizovacích nákladech a méně složitý na instalaci, ale vyšší provozní náklady kvůli nižší účinnosti. Má vyšší pořizovací cenu a instalace může být složitější kvůli potřebě odvodu kondenzátu a obvykle vyžaduje speciální komínový systém, ale nižší provozní náklady díky vyšší účinnosti.
Ekologický dopad:
Produkuje více emisí CO2 a jiných škodlivin kvůli méně efektivnímu spalování. Je šetrnější k životnímu prostředí, protože lepší využití energie znamená nižší emise CO2 a dalších spalin.
Použití:
Může být stále používán v oblastech, kde nejsou tak striktní požadavky na efektivitu a ekologii. Je vhodnější pro nové instalace a rekonstrukce, kde jsou vyšší požadavky na účinnost a snížení ekologické stopy.

Dotace na klimatizace pro majitele plynových kotlů starších 20 let

Výhodou pro majitele plynových kotlů starších 20 let je možnost získat dotaci ve výši 60 000 Kč na pořízení klimatizačního topného systému a 80 000 Kč při současném topení a ohřevu vody – klimatizací. Dotace pomohou například nahradit právě ty Atmosférické kotle s vyšší spotřebou a systémem ON-OFF. Profesionálové z Klimatizace Hustopeče® poskytnou komplexní řešení včetně návrhu klimatizačního systému a vyřízení dotace. Více informací najdete v sekci Dotace na pořízení klimatizace.

Dotace na pořízení klimatizace Dotace na pořízení klimatizace k topení lze získat opět i roce 2024 a to v programech Zelená úsporám a také v podprogramu Oprav dům po babičce. V tomto článku objevíte,… číst více

Vytápění plynem a radiátory

Princip vytápění plynovým kotlem spočívá ve spalování plynu v kotle, který následně ohřívá vodu v zásobníku. Tato teplá voda se pak rozvádí potrubím po celém domě, buď do radiátorů nebo do systému podlahového vytápění.

Rychlost topení radiátor oproti klimatizaci

Když teplá voda proudí do radiátorů, dochází k ohřevu kovového tělesa radiátoru, které pak teplo předává do vzduchu v místnosti. Teplo se nejprve šíří v bezprostředním okolí radiátoru a postupně ohřívá chladnější vzduch v místnosti, což vede k jeho rovnoměrnému rozložení. Tento proces se opakuje, dokud není dosaženo požadované teploty v místnosti.

V případě podlahového vytápění je situace trochu odlišná. Teplá voda, která má obvykle teplotu okolo 30 stupňů Celsia (maximálně 32-35 stupňů Celsia), musí být před vstupem do systému podlahového topení smíchána se studenou vodou, aby nedošlo k poškození potrubí nebo podlahy. Voda pak prochází potrubím, které je zabudováno v betonové nebo anhydritové vrstvě podlahy. Tato vrstva se postupně ohřívá a předává teplo podlahové krytině, která následně ohřívá vzduch v místnosti. Vzhledem k tomu, že teplý vzduch stoupá vzhůru, dochází k efektivnímu a rovnoměrnému ohřevu celého prostoru.

Detail podlahové vytápění napojeného na topení plynem
Základní nevýhoda podlahové vytápění

Pokud např. maminka v chladných dnech pocítí v domě zimu a láskyplně požádá: „Táto, zatop,“ táta ihned zareaguje a nastaví vyšší teplotu na termostatu podlahového topení. Avšak, je dobré si uvědomit, že teplo z podlahového vytápění nepřichází okamžitě jako z klasického radiátoru. Náběh vodního vytápění je totiž pozvolný a dosažení požadované teploty v místnosti může trvat poměrně dost hodin. Proto, i když táta „zatopí“, skutečné teplo a pohodlí se dostaví až zítra.

1.2 Výhody vytápění plynem

Výhody vytápění plynem jako jsou vysoká účinnost při krutých zimách a schopnost rychlého ohřevu v případě průtokových systémů, činí z této možnosti atraktivní volbu pro mnohé rodiny. Efektivní přeměna energie na teplo znamená, že plynové vytápění může poskytnout tepelný komfort s menšími náklady, než je vytápění přímotopy, infrapanely, nebo topnými kabely. S tím souhlasíme i my.

Další výhodou je pohodlí a konzistentnost teplé vody, kterou průtokové topné systémy s plynem poskytují. Na rozdíl od tradičních bojlerů, které mohou vyčerpat zásobu teplé vody (a pak musí další teplou vodu vyrobit), kombinované plynové systémy dokážou poskytovat nepřetržitý tok teplé vody, což je ideální pro domácnosti s vyšší spotřebou vody. Za tyto výhody se pak platí výrazně vyšší spotřebou plynového kotle.

Kombinované vytápění a ohřev vody plynovým kotlem:

Mnoho plynových kotlů může zároveň  topit a ohřívat vodu pro domácnost současně, což zjednodušuje systém a snižuje celkové náklady na vytápění a teplou vodu. Tato vlastnost umožňuje, že plynový kotel nejenže zajišťuje teplo pro vytápění domu, ale zároveň dokáže ohřívat vodu pro běžné domácí potřeby, jako je sprchování, mytí nádobí nebo praní.

 • Jedním z hlavních důvodů, proč je kombinovaný systém tak oblíbený, je jeho schopnost využívat jedno zařízení a jeden zdroj energie pro dvojí účel, což eliminuje potřebu mít dva oddělené systémy, jeden pro vytápění a druhý pro ohřev vody. Tím se snižují jak počáteční investiční náklady na instalaci, tak i provozní náklady a udržování dvou různých systémů.

1.3 Nevýhody vytápění plynem

 1. Vysoké počáteční náklady: Instalace plynového vytápění může být dražší ve srovnání s jinými typy vytápění, jako jsou elektrické topidla nebo tepelná čerpadla. Tato vysoká počáteční investice může být pro některé domácnosti značnou překážkou.
 2. Vyšší provozní náklady v některých regionech: Ačkoli plyn může být v některých oblastech levnější, v jiných může být cena plynu vysoká, což zvyšuje měsíční náklady na vytápění. Závisí to na místních cenách energií a dostupnosti plynu.
 3. Riziko úniku plynu a otravy oxidem uhelnatým: Plynové vytápění přináší riziko úniku plynu a expozice oxidu uhelnatému, což může mít za následek zdravotní komplikace nebo dokonce smrt. Je nutná pravidelná údržba a instalace detektorů oxidu uhelnatého (velmi důležité u atmosférických kotlů!).
 4. Závislost na dodávkách plynu: V případě výpadku dodávek plynu nebo problémů s plynovou infrastrukturou může dojít k výpadku vytápění, což není ideální zejména v chladných zimních měsících. Stejné platí v případě, že se plynový kotel rozbije. Servisních techniků je asi dostatek, ale dostat některého např. Jihu Moravy k opravě ještě v den poškození je zázrak. Běžná oprava cca do 5 dnů.
 5. Větší dopad na životní prostředí: Spalování plynu produkuje emise skleníkových plynů, které přispívají k globálnímu oteplování. Ačkoli moderní kondenzační kotle mohou být účinnější a ekologičtější, plyn jako fosilní palivo stále má větší ekologickou stopu ve srovnání s obnovitelnými zdroji energie.

Příklad nejčastěji prodávaného plynového kotle a jeho specifikace

Vaillant ecoTEC plus je ceněn pro svou spolehlivost, efektivitu a schopnost snížit náklady na vytápění, což jej činí jedním z nejoblíbenějších modelů plynových kotlů mezi spotřebiteli hledajícími kvalitní a udržitelné řešení vytápění.

Tento kondenzační plynový kotel je známý svou vysokou účinností, spořivostí a dlouhou životností. Pro představu si pojďme podívat na jeho parametry, níže jej totiž srovnáme s klimatizací.

Specifikace Vaillant ecoTEC plus:

Typ: Kondenzační plynový kotel
Účinnost: Až 94 %, což znamená, že přemění až 94 % spotřebovaného plynu na teplo
Výkon: Modely jsou dostupné v různých výkonových třídách, například 25 kW, 30 kW a 35 kW, což umožňuje vybrat si kotel přesně podle potřeb vytápění domácnosti. Pro naše srovnání použijeme nejčastější variantu 25 kW.
Emise: Nízké emise NOx a CO2, což z něj činí ekologickou volbu
Použití: Ideální pro střední/ středně velké a velké domácnosti potřebující efektivní vytápění a ohřev vody

1.4 Přehled průměrných cen a nákladů vytápění plynem

Při výpočtu průměrných cen a nákladů na vytápění plynem pro domácnost 4kk/3+1 o rozloze cca 150 m2 pomocí plynového kotle Vaillant ecoTEC plus s výkonem 25 kW je třeba vzít v úvahu několik klíčových faktorů. Kromě spotřeby plynu je důležité zahrnout do výpočtu i spotřebu elektřiny, která je nezbytná pro chod kotle a jeho komponentů, jako je například oběhové čerpadlo.

Spotřeba plynu a elektřiny

1. Spotřeba plynu: Předpokládejme průměrnou spotřebu 120 kWh/den v zimních měsících pro vytápění a ohřev vody (vytápění asi 4,8 hodiny/denně).

Při ceně plynu 1,5 Kč/kWh jsou měsíční náklady na plyn přibližně 5 400 Kč (120 kWh 1,5 Kč 30 dní).

Při cena plynu 3,05 Kč/kWh jsou měsíční náklady na plyn přibližně 10 980 Kč (120 kWh 3,05 Kč 30 dní)

2. Spotřeba elektřiny: Plynový kotel a jeho součásti, jako je oběhové čerpadlo, mohou mít průměrnou spotřebu elektřiny okolo 10 kWh/den. Při ceně elektřiny 7,60 Kč/kWh jsou měsíční náklady na elektřinu pro kotel 2 280 Kč (10 kWh x 7,60 Kč x 30 dní).

Celkové měsíční náklady na vytápění
Při ceně plynu 1,5 Kč/kWh:   Při ceně plynu 3,05 Kč/kWh:  
– Náklady na plyn: 5 400 Kč – Náklady na plyn: 10 980 Kč
– Náklady na elektřinu: 2 280 Kč – Náklady na elektřinu: 2 280 Kč
– Celkem:  7 680 Kč/měsíc – Celkem:  13 260 Kč/měsíc
Roční náklady na vytápění:

Pokud vezmeme v úvahu, že intenzivní vytápění je potřebné přibližně 6 měsíců v roce, celkové roční náklady na vytápění by byly přibližně:

 • s cenou plynu 1,5 Kč/kWh asi 46 080 Kč za topnou sezónu (7 680 Kč * 6 měsíců),
 • s cenou plynu 3,05/kWh asi 79 560 Kč za topnou sezónu (7 680 Kč * 6 měsíců),

a to netopíme ani 5 hodin denně.

Hodinové náklady při topení plynovým kotlem

Zajímáte-li se o spotřebu a náklady provozu plynového kotle, podle ceny plynu za 1 m³, pak vězte, že:

Podle údajů zveřejněných k 7. červnu 2024 na webu energie123.cz se cena za 1 m³ plynu v ČR pohybuje mezi 6,28 Kč a 31 Kč (zdroj: energie123 ).

Plynový kotel s výkonem 24 kW za hodinu spotřebuje 2,66 m³ plynu. Při ceně plynu 6,28 Kč a 31 Kč za 1 m³  se náklady na vytápění domu pohybují mezi 16,70 Kč a 82,46 Kč za  1 hodinu provozu.

Tento široký rozptyl nákladů je důležitým faktorem, který je třeba zvážit při plánování rozpočtu na vytápění domácnosti. Zde můžeme spolehlivě slíbit, že naše systémy topení klimatizací topí ještě levněji. Pokračujte ve čtení níže.

Tyto výpočty berte prosím pouze jako orientační. Skutečné náklady na vytápění se mohou lišit v závislosti na celé řadě faktorů. Mezi ty patří například aktuální ceny energií, účinnost izolace vašeho domu, venkovní teploty a vaše individuální návyky při používání topení. Naši klienti nám hlásí, že při vytápění klimatizací oproti plynu dosahují úspor v rozmezí 50–75 %.

Kapitola 2. Vytápění klimatizací

Jak funguje vytápění klimatizací

Vytápění klimatizací funguje na principu tepelného čerpadla, které efektivně přenáší teplo z vnějšku dovnitř objektu. Kompresor klimatizace hraje klíčovou roli v tomto procesu tím, že stlačuje plynné chladivo, což zvyšuje jeho teplotu (například na 57 stupňů Celsia). Toto vyhřáté chladivo poté putuje z venkovní jednotky izolovaným měděným potrubím do vnitřní jednotky klimatizace.

Ve vnitřní jednotce klimatizace se měděné potrubí mění v chladič doplněný o hliníkové lamely. Za ním nalezneme oběžné kolo ventilátoru, které nasává horní částí vzduch z místnosti, ten prohání přes „chladič“ a ohřátá vzduch tímto chladičem velmi efektivně distribuuje do místnosti, čímž ohřívá další okolní vzduch.

Vytápění klimatizací je efektivnější než topení plynem
Pokud klimatizace vytápěný prostor vyhřeje, přivře se a odstaví svůj kompresor. V této fázi nebere téměř žádnou elektrickou energii.

 • Čeká až teplota v místnosti poklesne a jakmile zaznamená pokles teploty, spustí se pouze na krátkou dobu, aby dorovnala rozdíl současné teploty – na teplotu požadovanou.

Tedy představa, že klimatizace celou dobu nepříjemně fouká je zcela mylná. Správnou instalací lze docílit právě tohoto principu a tedy i úžasných nižších nákladů.

2.1 Výhody vytápění klimatizací

Vytápění klimatizací nabízí řadu výhod, které přesahují tradiční metody vytápění, jako je plyn.

První z klíčových předností je ekonomická efektivita.

Klimatizace topí o 50 % s nižšími náklady než plyn. To přináší významné úspory provozních nákladů a dokazuje to také zkušenost našich zákazníků, např. ta uveřejněná níže.

Pokud se podíváme na efektivitu účinnosti jen zařízení, pak prémiové modely klimatizací dosahují účinnosti při topení až 96-98 %, což je vyšší účinnost než dokáže většina plynových kotlů. Úplnému srovnání se věnujeme v kapitole 3. srovnání nákladů.

Druhou výhodou je rychlost vytápění

Je až skoro neuvěřitelné s jakou rychlostí klimatizace dokáže prostory vytopit. Na rozdíl od plynových kotlů, které potřebují čas na nahřátí vody a následné rozvod tepla systémem, klimatizace dokáže poskytnout teplo téměř okamžitě. Toto rychlé vytápění přináší komfort a efektivitu v chladných měsících, kdy je potřeba rychle reagovat na pokles teploty.

Rychlé topení a přitápění klimatizací Kategorie: Topení klimatizací Topení klimatizací je rychlé topení, kdy po nastavení ovladače a stisku tlačítka se teplo začne doslova hrnout do místnosti od cca 2-5 minut. Nastavení topení můžu provést také mocí WiFi… číst více

Třetí výhodou je ohřev vody klimatizací na místo plynu

Nové technologie nás táhnou kupředu. Pomocí speciálního topného systému z klimatizací a bojleru vody o objemu např. 120l (lze i 90l)  můžeme za 2 hodiny a 15 minut, při spotřebě 0,9225 kW, celkem vyrobit 15,30 až 18,66 kW tepla a současně ohřát 120 litrů teplé vody na 53 °C  a to s náklady pouhých 7 Kč při drahé ceně elektřiny 7,60 Kč (zdroj ČSÚ 9/2023). Více se můžete dozvědět níže v sekci 2.3 Efektivní využití klimatizace pro vytápění a ohřev vody  a nebo v článku, speciálně věnované tomuto řešení s názvem: Topení a ohřevu klimatizací.

Topení a ohřev vody klimatizací Kategorie: Průvodce Topením klimatizací, Topení klimatizací Topení a ohřev vody klimatizací je relativní novinkou, která ušetří až 90% nákladů při topení elektřinou. Klimatizace funguje jako multi split až pro 3 vnitřní jednotky a místo čtvrté jednotky… číst více

Čtvrtou výhodou je chlazení

Narozdíl od plynových kotlů, nabízí klimatizace také chlazení v horkých dnech. Tato multifunkčnost činí z klimatizace ideální řešení pro celoroční klimatický komfort v domácnostech a u komerčních prostor. Uživatelé tak mohou využívat jedno zařízení pro udržení příjemné teploty po celý rok, což snižuje potřebu dalších zařízení a související náklady.

Shrnutí výhod

Vytápění klimatizací přináší nejen úspory nákladů díky vysoké energetické účinnosti a schopnosti levně topit, ale také zvyšuje komfort díky rychlému vytápění, možnosti chlazení v létě a inovativní funkci ohřevu vody. Tyto vlastnosti dělají z klimatizace všestranné a ekonomicky výhodné řešení pro moderní domácnosti a podniky hledající efektivní a pohodlné klimatické řešení.

2.2 Nevýhody vytápění klimatizací

Ačkoliv vytápění klimatizací přináší řadu výhod, existují i určité nevýhody, které je třeba zvážit před rozhodnutím o instalaci tohoto systému v domácnosti nebo komerčním objektu.

Možná vyšší počáteční investice systému

Jednou z hlavních možných nevýhod vytápění klimatizací je vyšší počáteční investice ve srovnání s některými tradičními topnými systémy. Jedna klimatizace bude sice levnější, než plynový kotel, ale k efektivnímu topení je potřeba celého systému z klimatizací.

Celý plynový topný systém s tělesy (radiátory/podlahové vytápění) je dražší než topný systém z klimatizací. Je nutné dodat, že počáteční investice do klimatizace se vrací díky nižším provozním nákladům a úsporám na energii, které klimatizace poskytuje.

Náklady na údržbu

Stejně jako plynový kotel vyžaduje i vytápění klimatizací údržbu. U klimatizačního systému sice nehrozí, že by shořel (jako může plynový kotel) a nebo jste se otrávili plynem (jako to je možné u plynového kotle).

U klimatizace jde o něco jiného. Pečlivým a kvalitním servisem se klimatizace odvděčí dlouhou životností a nízkou spotřebou.

Také je dobré si uvědomit, že veškerý vzduch v místnosti prochází právě klimatizací a proto je dobré je pravidelně dezinfikovat. Však jde o vaše zdraví, a to za to stojí! Nebo ne?

Základní servis pro výkonný systém se čtyřmi jednotkami může stát až 6 400 Kč. Nicméně, u Klimatizace – Hustopeče je zákazníkům poskytována sleva ve výši 50% z tohoto kvalitního servisu, což snižuje cenu servisu na 3 200 Kč, čímž je cena srovnatelná s cenou servisů plynového kotle.

Tonstudio Rajchman - servis vnitřních jednotek klimatizací

Klesající teploty po – 20 stupňů Celsia

Nevýhodou všech tepelných čerpadel, včetně klimatizací jsou klesající teploty vzduchu, kdy dochází k horšímu odebírání tepla z venkovního prostředí. U levných (low coast) klimatizací je to problém už při – 7°C, ale naše topné systémy drží buď 100% a nebo stále dostatečný výkon i při – 15°C a pracují až do – 20°C a některé systémy až do – 25°C.

Zde má navrh plynový kotel. Ten pojede stále i v nižších teplotách. Jenže kolik takových dnů v roce v naší zemi je? Přesto a proto doporučujeme zvážit všechny faktory při rozhodování o topném zdroji.

Shrnutí nevýhod

Navzdory těmto nevýhodám je důležité zdůraznit, že „klimatizace představuje efektivní a flexibilní řešení pro vytápění i chlazení prostor, které může přinést významné úspory a zvýšit komfort obyvatel“. S pravidelnou údržbou a správnou instalací lze minimalizovat potenciální problémy a maximalizovat výhody, které klimatizace nabízí.

Naše pobočka a rodiny na Jižní Moravě topí systémy z klimatizací každou zimu, už od roku 2016 bez problémů.

2.3 Efektivní využití klimatizace pro vytápění a ohřev vody

Optimalizace vytápění prostřednictvím klimatizace spolu s ohřevem vody je efektivním řešením pro moderní domácnosti. Příkladem takového efektivního využití klimatizace pro vytápění může být systém složený z venkovní jednotky klimatizace, která je napojena na tři nástěnné vnitřní jednotky a zásobník na ohřev vody. (Klimatizace mohou topit i bez zásobníku).
 • V obývacím pokoji propojeném s kuchyní a s otevřenými dveřmi na chodbu instalujeme vnitřní jednotku s výkonem 5 kW, která zajišťuje dostatečné teplo pro větší společenský prostor.
 • Do dětského pokoje umístíme jednotku o výkonu 2 kW, která poskytne optimální teplotu pro pohodlí a zdraví dětí.
 • Do ložnice instalujeme také jednotku o výkonu 2 kW, což zajišťuje klidné a teplé prostředí pro odpočinek a spánek.
 • Místo čtvrté klimatizace pak napojíme na systém větší 120l zásobník na ohřev vody, což umožňuje efektivní využití vyrobeného tepla klimatizací také pro ohřev vody.
Na jednu venkovní jednotku napojené dvakrát 2kW vnitřní jednotky a jednou 5 kW vnitřní jednotka a bojler se 120l teplé vody.
Při jmenovitých parametrech systém vyrobí celkem 6,8 kW součtu výkonu. Avšak, při venkovních teplotách okolo 9 stupňů nad nulou a vyšších lze očekávat zvýšení výkonu až na 8,30 kW! Voda v zásobníku o objemu 120 litrů se ohřeje za 2 hodiny a 15 minut, a během této doby budou klimatizace současně topit, čímž za každou hodinu vyprodukují 6,8 až 8,30 kW/h teplého vzduchu.

Tento systém nejenže poskytuje komfortní teplotu v celém domě, ale také efektivně řeší potřebu ohřevu vody. Díky kombinaci vytápění a ohřevu vody klimatizací lze dosáhnout významných úspor na energiích, což činí tento systém výhodnou investicí do budoucna.

Přehled průměrných cen a nákladů na vytápění klimatizací

Pokud systém vytápění klimatizací pro domácnost 4kk/3+1 o rozloze cca 150 m2 bude používán srovnatelně jako plynový kotel, tedy jen 5 hodin denně, můžeme vypočítat průměrné měsíční a roční náklady na vytápění.

V optimálních podmínkách, kdy venkovní teploty se pohybují do -15°C, klimatizace spotřebuje za 1 hodinu provozu 0,41 kW elektrické energie. Za 5 hodin denně to představuje spotřebu 2,05 kW. Při průměrné ceně elektřiny 7,60 Kč (zdroj ČSÚ 9/2023) vyjdou denní náklady na vytápění na 15,58 Kč.

Pokud by klimatizace pracovala na jmenovitý výkon a ne na minimální příkon, spotřebuje za 5 hodin denně 6,45 kW elektrické energie, což při stejné ceně elektřiny představuje denní náklady ve výši 49,02 Kč.

Měsíční náklady na provoz tohoto topného systému

Pokud by byl topný systém z klimatizací využíván 5 hodin denně po dobu celého měsíce (30 dní), by se pohybovaly mezi 61,74 kW a 193,5 kW spotřebované elektrické energie.To znamená, že za topení a ohřev vody klimatizací by vlastníci zaplatili rozmezí hodnot následovně:

V optimálních podmínkách V jmenovitých podmínkách
Náklady za měsíc při ceně elektřiny 7,60 Kč 469,22 Kč 1 470,60 Kč
Náklady za měsíc při ceně elektřiny 4,40 Kč 271,66 Kč 851,40 Kč

Roční náklady na topení a ohřev vody klimatizací

V optimálních podmínkách V jmenovitých podmínkách
Náklady za rok při ceně elektřiny 7,60 Kč 5 630,64 Kč 17 647,20 Kč
Náklady za rok při ceně elektřiny 4,40 Kč 3 259,92 Kč 10 216,80 Kč

Tyto výpočty ukazují, že i při srovnatelném denním využití jako u plynového kotle, vytápění klimatizací může přinést významné úspory, zvláště v domácnostech s přístupem k levnější elektřině.

2.4 Osobní zkušenost zákazníka

Když teplé léto roku 2022 zasáhlo Brněnsko, Josef se rozhodl investovat do dvou klimatizací s energetickou třídou A+++, aby zajistil chlazení horního patra svého rodinného domu. S celkovou investicí téměř 130 000 Kč do dvou prémiových klimatizací se těšil na příjemné ochlazení svého domova během horkých letních dnů. Léto strávil v pohodě a chladu, ale s příchodem podzimu a stoupajícími cenami plynu v důsledku energetické krize začal uvažovat o dalším využití svých klimatizací.

Josef se rozhodl vyzkoušet vytápění svého domu pomocí klimatizací a výsledky jej velmi překvapily. Po ročním vyúčtování energií zjistil, že jeho spotřeba elektřiny se zvýšila pouze o 0,4 MWh na celkových 1,4 MWh, což považoval za velmi slušný výsledek, zvláště když zároveň došlo k poklesu spotřeby plynu o více než 50 %.

Tento úspěch ho inspiroval k rozšíření jeho topného systému klimatizacemi s celkovým výkonem 15,2 kW pro zimu 2023. Josef plánuje nadále využívat klimatizace pro vytápění v zimních měsících, přičemž spotřeba plynu bude sloužit pouze pro ohřev teplé vody. Jaké výhody tím získal? V létě mu klimatizace poskytují spolehlivé a cenově dostupné chlazení, zatímco v zimě nyní topí mnohem ekonomičtěji, o více než 50 % levněji ve srovnání s vytápěním plynem. Tato zkušenost ukazuje, že moderní technologie klimatizace může nabídnout efektivní a úsporné řešení pro celoroční klimatický komfort doma.

3. Srovnání nákladů na vytápění plynem a klimatizací

Při srovnání nákladů na vytápění plynem a klimatizací na základě poskytnutých údajů a zkušeností zákazníka z Brněnska, je zřejmé, že vytápění klimatizací může nabídnout výrazné úspory jak v ekonomickém, tak v ekologickém smyslu.

V případě vytápění plynem jsme zaznamenali, že:

Domácnost 4kk/3+1 o rozloze cca 150 m2 může za rok zaplatit za vytápění plynem od 65 700 Kč, v závislosti na ceně plynu a průměrném denním využití systému. Na druhé straně, při využití klimatizace pro vytápění s průměrným denním provozem 5 hodin, mohou roční náklady klesnout na rozmezí od 5 630,64 Kč do 17 647,20 Kč, což je výrazně nižší než u plynového vytápění. Navíc, pokud mají zákazníci přístup k levnější elektřině, mohou roční náklady ještě více klesnout.

Zkušenosti zákazníka Josefa z Brněnska dále ilustrují, že:

přechod na vytápění klimatizací nejenže přinesl úspory v nákladech na energie, ale také výrazně snížil spotřebu plynu o více než 50 %. To nejenže přispělo k nižším nákladům na vytápění, ale také k redukci emisí CO2, což je výhodné pro životní prostředí.

Vyhodnocení

Vzhledem k těmto faktorům se zdá, že využití klimatizace pro vytápění představuje nejen ekonomicky efektivní, ale také ekologicky šetrnější alternativu k tradičnímu vytápění plynem. Ačkoliv počáteční investice do systému klimatizace může být vyšší, dlouhodobé úspory na provozních nákladech a přínosy pro životní prostředí tuto investici ospravedlňují a zajišťují, že tato investice díky úspoře rychle vrátí.

topení klimatizací se vyplatí Vyplatí se topit klimatizací Kategorie: Članky, Průvodce Topením klimatizací, Topení klimatizací Srovnání nákladů topení klimatizací a elektro-kotlem, plynem a přímotopy během 7 zim. Náklady na pořízení klimatizací k topení se mohou vrátit už za 2 roky a v případě náhrady za… číst více

3.1. Faktory, které ovlivňují výběr mezi plynem a klimatizací

Při výběru mezi vytápěním plynem a klimatizací existuje několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit. Tyto faktory mohou významně ovlivnit rozhodovací proces a určit, která metoda vytápění je pro danou domácnost nejvhodnější.

1. Lokalita:

Klimatické podmínky v oblasti, kde se nemovitost nachází, jsou klíčové pro určení vhodné metody vytápění. V oblastech s mírnými zimami (do – 15 stupňů celsia) může být vytápění klimatizací efektivnější a ekonomičtější. Naopak v oblastech s velmi chladnými zimami může být v některých případech preferováno vytápění plynem kvůli jeho schopnosti rychleji zahřát prostor.

2. Izolace domu:

Kvalita izolace domu hraje zásadní roli v efektivitě vytápění. Domy s dobrou izolací udrží teplo uvnitř efektivněji, což znamená, že vytápění klimatizací může být dostatečné a ekonomicky výhodné. Na druhou stranu, domy se špatnou izolací mohou mít větší náklady na vytápění, ať už používají jakýkoliv systém.

3. Cena energií:

Aktuální a očekávané ceny plynu a elektřiny v dané oblasti mohou také ovlivnit rozhodnutí. V regionech, kde je elektřina levnější nebo k dispozici levnější zelená energie, může být vytápění klimatizací atraktivnější. V oblastech s nižší cenou plynu může být naopak výhodnější vytápění plynem.

4. Ekologické aspekty:

Pro mnohé domácnosti hraje důležitou roli také dopad na životní prostředí. Vytápění klimatizací, zejména pokud je napájeno z obnovitelných zdrojů energie, může nabídnout ekologičtější řešení ve srovnání s vytápěním plynem, které produkuje více emisí skleníkových plynů.

5. Potřeby a preference domácnosti:

Nakonec je důležité zvážit individuální potřeby a preference. Některé domácnosti mohou preferovat konzistentní teplo poskytované plynovým vytápěním, zatímco jiné mohou ocenit multifunkčnost klimatizace, která může v létě chladit a v zimě topit.

Zvažování těchto faktorů vám pomůže učinit informované rozhodnutí, které nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám a podmínkám.

3.2 Topit tedy plynem nebo klimatizací?

V tomto článku jsme se zabývali srovnáním vytápění plynem a klimatizací, přičemž jsme zvážili řadu faktorů, včetně ekonomických a ekologických aspektů, bezpečnosti, efektivity, trvanlivosti, rychlosti ohřevu, energetické účinnosti, adaptability a flexibility, možnosti čištění vzduchu a ekologické šetrnosti.

Shrnutí klíčových bodů srovnání:
 • Ekonomická efektivita: Vytápění klimatizací se ukázalo být výrazně levnější než vytápění plynem, zejména při srovnání měsíčních a ročních nákladů se ukázalo, že klimatizace může ušetřit 50 % nákladů na plyn.
 • Bezpečnost a zdraví: Klimatizace neprodukuje žádné spaliny a nevyžaduje otevřený oheň ani výfukové plyny, což eliminuje rizika spojená s otravou oxidem uhelnatým a jinými zdravotními problémy. Klimatizace je bezpečnější, než plynové topení.
 • Energetická účinnost: Moderní klimatizační jednotky jsou schopny dosáhnout vyšší energetické účinnosti (98 – 99 %) při vytápění ve srovnání s plynovými kotli (nejčastěji prodávaný 94 %).
 • Ekologická šetrnost: Vytápění klimatizací má mnohem nižší emise skleníkových plynů než vytápění plynem, což je přínosné pro životní prostředí.

Pokud se právě vy rozhodujete, zvažte své specifické potřeby, lokalitu, kvalitu izolace domu a dostupnost energetických zdrojů. Pokud hledáte ekonomicky efektivní a ekologicky šetrnější řešení, které zároveň poskytuje vysokou míru flexibility a bezpečnosti, pak se vytápění klimatizací jeví jako výhodná volba.

Klimatizace jako komplexní řešení pro váš domov:

Vytápění klimatizací je nejen levnější, ale také efektivnější, bezpečnější a ekologičtější než vytápění plynem. Moderní klimatizace navíc nabízí i možnost chlazení v létě a ohřev vody. Představují tak komplexní řešení pro celoroční tepelný komfort v domácnosti.

 • Chcete se dozvědět více o vytápění klimatizací pro váš domov? Kontaktujte nás! Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace a pomůžeme vám najít optimální řešení.
 • Zajímají vás novinky a tipy z oblasti udržitelného vytápění a chlazení? Přihlaste se k odběru NOVINEK a získejte přístup k nejnovějším trendům a inovacím, které vám pomohou šetřit peníze a chránit životní prostředí.

Nezmeškejte příležitost modernizovat vaše vytápění a chlazení. Kontaktujte nás ještě dnes!

Přihlaste se k odběru novinek

Chcete být pravidelně informováni emailem o novinkách v oblasti klimatizací? Zadejte Váš email.

Nezmeškejte žádné novinky, přihlaste se k odběru našeho newsletteru už dnes!