Využijte akci na multisplit klimatizace a získejte 1 vnitřní jednotku ZDARMA! Nyní s čističkou vzduchu jako DÁREK! Více informací zde.

Klimatizace - Hustopeče > Članky > Jak na závady klimatizací

Jak na závady klimatizací

I když se dnešní klimatizační jednotky vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životnosti, běžně 10 až 15 let, je dobré znát nejdůležitější závady, které se mohou objevit.

Abychom zaručili dlouhou životnost a bezchybný chod klimatizace, je nezbytné zajistit kvalitní montáž proškoleným personálem a také pravidelný servis. Při pravidelných servisních prohlídkách dokážeme předejít různým nepříjemnostem, které mohou narušit náš komfort bydlení a v neposlední řadě také výrazně ovlivnit životnost klimatizace.

Proč klimatizace zapáchá?

Zápach z vnitřní jednotky klimatizace nejčastěji vzniká, když se zanedbá pravidelný servis samotným uživatelem nebo dojde k zanedbání pravidelného servisu provádějícím technikem. 

První důvod proč klimatizace zapáchá je, tvoření vlhkosti na vnitřním výměníku klimatizace, kvůli vlhkosti se na výměníku množí bakterie a plísně a to pak může nepříjemně zapáchat. 

Klimatizace může dále zapáchat, když dojde k „zahnívání vody“ v odvodu kondenzátu. Ta spolu s nečistotami, zůstává v trase kondenzačního potrubí a zápach se line, až do jednotky klimatizace, která zápach rozfoukává po místnosti. Obě závady lze odstranit pravidelným servisem, který Klimatizace – Hustopeče doporučují každý rok. Abychom zajistili správný odvod vody v trase kondenzátu věnujeme se správnému zhotovení již při montáži klimatizace.

Klimatizace rovněž může zapáchat nesprávným zapojením odvodu kondenzátu do odpadního potrubí. Pokud zapojuje odvod kondenzátu neodborná osoba, může dojít k tomu, že zápach z odpadů projde skrze kondenzační hadici, až do vnitřní jednotky klimatizace a zápach je rozfoukán do místnosti.

Je nutné si uvědomit, že klimatizace do vnitřní jednotky nasává vzduch z místnosti a s ním veškeré nečistoty. Zvláště v režimu topení jsou nasávány viry a bakterie pohybující se ve vzduchu. Ty se pak ukládají na výparníku vnitřní jednotky. A protože jednotka topí, její vlhkost se projevuje ve venkovní jednotce. Proto nic automaticky tyto bakterie a nečistoty nesmyje. Až později v létě přepnete do do režimu chlazení spojí se tyto nečistoty s čerstvě vytvořeným kondenzátem a klimatizace začne zapáchat. Proto Klimatizace – Hustopeče doporučují servis i po zimě a to pro všechny své jednotky, zvláště pak ty kterými se topí.

Každý náš zákazník, vykonávající servis pravidelně má slevu na servis ve výši 50% po celou dobu životnosti klimatizace. Doporučujeme servisu využít a prodloužit tak životnost své klimatizace.

Proč klimatizace málo chladí?

Aby klimatizace dobře chladila a fungovala tak jak má, je nutné, aby měla čisté prachové filtry. Klimatizaci nesmí nic bránit v sání a výfuku vzduchu. Divili byste se, jak často mají hotely a penziony své klimatizace zanedbané. My, co se řemeslem živíme, máme profesní deformaci a proto vždy při návštěvě každého hotelu nebo penzionu většina z nás kontroluje čistotu klimatizace. Většinou jsme zklamáni, klimatizace je zanesená prachem.
(příklad znečištěných filtrů foto Hotel pod Věží Praha a Hotel**** Chorvatsko, ostrov RAB)

K pořádnému ,,profuku“ jednotky zapněte klimatizaci na největší otáčky a nejnižší stupeň, pokud pročištění nepomůže, venkovní jednotka pracuje, ale z vnitřní jednotky klimatizace nejde studený vzduch, klimatizaci vypněte a volejte servis klimatizace, pravděpodobně se jedná o únik chladiva.

Proč klimatizace netopí?

Pokud klimatizace nefouká teplý vzduch, nejprve proveďte kontrolu, jestli máte nastavenou funkci topení (HOT, sluníčko na ovladači), dále je nutné mít nastavenou vyšší teplotu než je teplota v místnost, jinak klimatizace nedostane povel k topení. Pokud i přesto klimatizace netopí, ihned volejte servis klimatizace, může se jednat také o únik chladiva. Klimatizace – Hustopeče dělají při každé montáži maximum opatření, aby zajistili co nejnižší možné riziko úniku chladiva. Na případný únik chladiva také dávají Klimatizace – Hustopeče u vybraných klimatizací záruku 7 let.

Proč je klimatizace hlučná?

Pokud klimatizace chladí, ale je příliš hlučná, tak pravděpodobně došlo k uvolnění nějaké části klimatizace, případně do klimatizace vniklo cizí těleso (listí, větve). Pokud se cizí těleso dokáže odstranit, můžete listí či větve odstranit sami, ale pokud závada přetrvává, je nutné volat servis klimatizace. Dalším důvodem hlučné klimatizace může být led v klimatizaci. Opět je nutné volat servis klimatizace

Proč z klimatizace létá led?

Pokud z klimatizace létá led ven, pravděpodobně v klimatizace dochází k úniku chladiva. Unikající chladivo tvoří led a ten pak větrák vyhazuje z klimatizace ven. To stejné platí i o místech kde uniká chladivo např. na obnaženém měděném potrubí apod. Čím dříve zavoláte servis klimatizace tím lépe.

Proč klimatizace plive vodu?

Pokud z klimatizace stříká voda, nebo z klimatizace teče voda po zdi, pravděpodobně došlo k jejímu nahromadění v kondenzační vaničce z důvodu zanesení, případně ucpání odvodu kondenzátu nějakým hmyzem. Je nutné volat servis klimatizace, aby nečistoty odstranil.

Příklad z praxe:

Jak mohou klimatizaci poškodit berušky?

Divíte se stejně jako my. Také jsme si mysleli, že je to nemožné, bohužel nemožné se stalo pravdou. Berušky nalezou do klimatizace k řídící desce klimatizace, kde je jim příjemně teplo. Tam se berušky shlukují a tím vytváří “beruščí řetěz”. A právě “beruščí řetěz” způsobí to, že po beruškách proběhne proud a Ti malí tvorové mohou vyzkratovat řídící desku vaší klimatizace.

Říkáte si nesmysl?

Rok 2020 ukázal, že ve 3 případech o kterých víme se tento případ stal. Problém je v tom, že poškození klimatizace beruškami není vada výrobku a proto na takové poškození výrobce nevztahuje záruku. Taková řídící deska zapříčiní to, že vnitřní jednotka s tou venkovní nedokáže komunikovat a tak klimatizace nebude fungovat.

Jaké je řešení?

Koupit si řídící desku novou. Pro představu u nejlevnější klimatizace Toshiba stojí tato řídící deska 11 tisíc korun českých bez DPH a to už vás napadne, koupím si klimatizaci novou! Jenže, co když ji také navštíví berušky?
Dobře, řekněme si, že novou jednotku nekoupíte a nemáte ani jednotku Toshiba, ale například nejlevnější jednotku výrobce Samsung z roku 2014.U této jednotky jsme rovněž řešili, potíže v komunikaci vnitřní a venkovní jednotky. Majitel chtěl novou řídící desku k jednotce koupit a zaplatit. Bohužel v roce 2018 kdy došlo k závadě,  jsme již nedokázali řídící desku na tuto jednotku sehnat, protože se klimatizace přestala nevyrábět. Majiteli nezbylo nic jiného, než klimatizaci vyměnit za novou.

 

Jakým způsobem řešíme obdobný problém se zákazníky Klimatizace – Hustopeče, kterým základní desku zničili berušky?

Výrobce sice záruku neuznal. Ale my Klimatizace – Hustopeče jsme, poctivému zákazníkovi, který klimatizaci pravidelně servisoval reklamaci uznali a řídící desku klimatizace vyměnili za novou. Z útoku berušek jsme se poučili a při každém dalším servisu u každého našeho klienta prověříme, zda se berušky v klimatizaci nenachází a případně jejich výskytu v klimatizaci zamezíme.

Ceníme si každého zákazníka a nestavíme se k Vašim problémům zády. Věříme svým produktům a službám natolik, že poskytujeme záruku 7 let. Současně s tím dostanete doživotní slevu 50% na servis klimatizace, který je nezbytný pro Váš vysoký komfort bydlení a bezchybný chod klimatizace.

Proč mít klimatizaci od Klimatizace – Hustopeče?

Námi poskytovaný servis patří k nejlepším na trhu. Čistíme klimatizace od nečistot kvalitními a šetrnými přípravky určenými k odbornému servisu, tak abychom klimatizaci nepoškodili. Vždy dodržujeme rozsáhlý seznam úkonů a kontrolujeme stav klimatizací. Klimatizace vždy diagnostikujeme a to tak, abychom předcházeli jejímu poškození v budoucnu. Pokud klimatizace vykazuje znaky zhoršení činíme takové opatření, aby se zhoršení maximálně omezilo a klimatizace déle vydržela. Každý náš klient získává slevu na každý pravidelný servis ve výši 50%! 

Mám problémy a potřebuji o servisu klimatizací vědět více...