Jak probíhá montáž klimatizace a co je nutné vědět

Pro správnou montáž klimatizace je naprostou nutností návštěva prostor technikem v oboru chlazení.

Tento technik pak vymyslí a navrhne trasy vedení potrubí, odvodu kondenzátu a přívodu el. energie včetně jištění. Kromě toho musí vymyslet inteligentní umístění vnitřních klimatizací pro efektivní chlazení, ale také i venkovních části klimatizace tak, aby byla možná jejich údržba a servis.

Správný výběr potrubí.

Při montáži je nejdůležitější zvolit kvalitní měděné potrubí, které na rozdíl od konkurence používáme výhradně se silou stěny 1mm. Díky kvalitnímu potrubí se vyhneme problémům s tvarováním nebo lámáním potrubí. Stěna tloušťky 1mm potrubí má podstatně delší životnost a při budoucí změně klimatizace se zvyšuje pravděpodobnost, že potrubí zůstane zachováno a ušetří se tak na průrazů zdí a též ubude nepořádku, který průrazem vzniká.

Pro odvod kondenzátu používáme speciální kondenzační potrubí, které lze díky skvělému ohybu používat i při zasekávání do zdí či umístit jej do země. Rozhodně toto potrubí nechávejte montovat vodaře či elektrikáře. Při špatné instalaci kondenzačního potrubí si lze zadělat na obrovské problémy. Zažily jsme i případy, kdy nás povolali na servis klimatizace instalované jinou firmou a ta doslova chrlila vodu, a jindy zase prasklá hadice kondenzátu potekla celou stěnu novostavby.

Tam kde není možné vést kondenzační potrubí samospádem využíváme kvalitních a prověřených čerpadel kondenzátu, které svedený kondenzát umí vést jak směrem nahoru, tak směrem do dálky. Námi používaná čerpadla jsou docela tichá a mohou být i skryta v plastových lištách nebo za vnitřní jednotkou klimatizace. 

Speciální konzole pro venkovní jednotku.

Venkovní jednotku umísťujeme na speciální konzoli, nejraději používáme konzole TT, s kterými dosahujeme nejpřesnější usazení jednotky na konzoli. Je nutné také myslet na přípravu klimatizace. Například domy, které mají silnější zateplení (např. tl. 200 mm), osazujeme speciální konzolí, kterou zateplovací vrstva izolantu snadně zakryje. Pokud je již zateplení na domě instalováno, je nutno využít speciálních ukotvovacích prvků, které Vám neponičí fasádu v budoucnu. Některé uchycení jsou přímými tepelnými mosty a tomu se my vždy vyhýbáme a máme systém daleko propracovanější. Kde nelze použít TT konzole, lze použít podložky a samonsotné podstavy. Umíme vždy navrhnout správné řešení.

Profesionální elektrické zapojení.

Montáž jednotky v sobě obsahuje i elektrické zapojení.
Veškerý materiál pro zapojení si přivzeme sebou a napojení provedeme dle platných norem.

Možnosti montáže.

Montáž vnitřní jednotky lze provést v ZÁKLADNÍ MONTÁŽI, což je montáž do 2 m, často tak můžete vidět MONTÁŽ PŘES ZEĎ, kdy celé propojení jednotky probíhá přímo za jednotkou klimatizace a z druhé strany zdi napojení k venkovní jednotce. Většina zákazníku si to tak samozřejmě přeje jelikož z designového hlediska to vypadá krásně.

Ne vždy je možné, aby šla instalace provést přímo přes zeď, nebo je vedení ve zdi velmi nákladné a je potřebí využít krycích lišt. Takové řešení je pak součástí ROZŠÍŘENÉ MONTÁŽE a nejvíce se využívá v panelovém domě, kdy armatury a beton tažení potrubí v zasekáné spáře téměř vylučují. V takovém případě pro nás není žádný problém vést potrubí a elektroinstalaci v krycích lištách, které nám vše krásně schovají. 

Krycí lišty

Ne vždy je možné, aby šla instalace provést přímo přes zeď, nebo je vedení ve zdi velmi nákladné a je potřebí využít krycích lišt. Takové řešení je pak součástí ROZŠÍŘENÉ MONTÁŽE a nejvíce se využívá v panelovém domě, kdy armatury a beton tažení potrubí téměř vylučují. V takovém případě pro nás není žádný problém vést potrubí a elektroinstalaci v krycích lištách, které nám vše krásně schovají. Lišty lze vést i po vnější straně fasády a umíme i přízpůsobit jejich barvu např. k barvě fasády.

Většina zákazníků mající lišty se spokojí s lištami v bílé barvě. Pokud se však někomu barva lišt nelíbí, jsme taky připravení k řešení situace. Přijďte se například podívat jak máme řešené lišty na pobočce v Hustopečích na ulici Husova 3.

Základní montáže klimatizace: DEFINICE

Základní montáž klimatizace obsahuje montáž vnitřní jednotky, montáž konzole a instalace venkovní jednotky na konzoli. Natažení Cu potrubí, kondenzačního potrubí a elektrické napojení do 2 m od sebe. Propojení vnitřní jednotky s venkovní jednotky a její následné propojení komunikačním kabelem. Elektrické napájení je provedeno elektrickým kabelem do zásuvky. Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky je proveden samospádem podél spojení s venkovní jednotkou na fasádu, kde je potrubí ukončeno. Vše co je nad rámec základní montáž je považováno za montáž rozšířenou.

Následně jednotku musí technik odborně zprovoznit  a provést veškeré tlakové testy, aby jsme měli vždy jistotu, že jednotka je správně napuštěna chladivem a má správný tlak a nic tak nemůže bránit v její funkčnosti.

Náš technik Vás závěrem poučí o správném zacházení s klimatizací, o správném čištění filtrů a manipulací s příslušným ovladačem. Závěrem celé montáže si technik po sobě vždy uklidí a jelikož jsou naši technici ze stavební firmy vše si po sobě dokážou profesionálně zapracovat.