Nejčastější závady klimatizací

Trápí vás nějaký problém klimatizace? Přestala fungovat či málo chladí? Níže naleznete nejčastější závady klimatizací, jejich příčiny a možné řešení i způsoby, jak jim můžete předcházet. Obecně platí, že nejlepší prevencí problémů a zároveň i způsobem, jak prodloužit životnost klimatizace je pravidelný a pečlivý servis.

 

1)  Proč klimatizace zapáchá?

Zápach z vnitřní jednotky klimatizace nejčastěji vzniká , když její pravidelný servis zanedbá buď samotný uživatel nebo technik. Důvod proč klimatizace zapáchá je tvoření vlhkosti na vnitřním výměníku klimatizace. Kvůli vlhkosti se na výměníku totiž množí bakterie a plísně, a to pak může způsobovat nepříjemný zapách.

Jak tomu předejít?

Zápachu lze předcházet pravidelným čištěním uživatelem a dodržování pravidelného servisu. K tomu je zapotřebí vyčistit a vydezinfikovat výměník speciálními přípravky. To může provádět pouze servisní technik.

Nejčastější závady klimatizací servis klimatizace

2)  Proč z klimatizace teče voda?

Nejčastějším případem, kdy z vnitřní jednotky teče voda, je špatná montáž – tedy situace, kdy má kondenzační potrubí špatný spád. Pokud není problém v montáži, bývá zanesené kondenzační potrubí (ucpaná hadička kondenzátu) nebo v nejhorším případě je zanesený plováček čerpadla. Usazená voda může zapříčinit namrzání klimatizace.

Jak tomu předejít?

Pravidelnou servisní kontrolou v záruční době a včasným přivolání mtechnika pro uznání reklamace.

3)  Proč z klimatizace nefouká chladný vzduch?

Důvod může být jednoduchý – špatné nastavení ovladače. Ujistěte se, že máte nastavený program chlazení (COOL, vločka na ovladači). Pokud máte vše dobře nastavené, zřejmě se jedná o únik chladiva.

Při úniku chladiva ihned kontaktujte servisního technika, jelikož může dojít k zadření kompresoru a oprava by následně mohla stát spoustu peněz.

Jak tomu předejít?

Pravidelnou servisní kontrolou a včasným přivoláním technika při zjištění závady. V tomto případě se nikdy nepokoušejte jednotku sami opravovat nebo jí nějak montovat.

4)  Proč klimatizace málo chladí?

Aby klimatizace dobře chladila a fungovala, tak jak by dle vlastností měla, je nutné, aby měla čisté filtry. Klimatizaci nesmí nic bránit v sání a výfuku vzduchu. K pořádnému ,,profuku“ jednotky zapněte klimatizaci na největší otáčky a nejnižší stupeň.

Pokud pročištění nepomůže, venkovní jednotka pracuje, ale z vnitřní jednotky klimatizace nejde studený vzduch, klimatizaci vypněte a volejte servis klimatizace. Pravděpodobně se jedná o únik chladiva.

Jak tomu předejít?

Pravidelné čištění filtrů samotným uživatelem. Čištění doporučujeme buď vysavačem, nebo jarovou vodou. POZOR: voda nesmí být horká!

5)  Proč klimatizace netopí?

Pokud z klimatizace nefouká teplý vzduch, nejprve proveďte kontrolu, jestli máte nastavenou funkci topení (HOT, sluníčko na ovladači). Dále je nutné mít nastavenou vyšší teplotu než je teplota v místnost, jinak klimatizace nedostane povel k topení.  Pokud i přesto klimatizace netopí, ihned volejte servis klimatizace.

Jak tomu předejít?

Pravidelnou servisní kontrolou a včasným přivoláním technika při zjištění závady.

6)  Proč je klimatizace hlučná?

Pokud klimatizace chladí, ale je příliš hlučná, tak pravděpodobně došlo k uvolnění nějaké části klimatizace, případně do klimatizace vniklo cizí těleso (listí, větve). Dalším důvodem hlučné klimatizace může být led v klimatizaci.

Pokud se jedná o cizí těleso, můžete listí či větve odstranit sami. Pokud závada přetrvává, je ale nutné volat servis klimatizace.

Jak tomu předejít?

Dodržovat pravidelný servis uživatelem a při jakémkoliv zanesení klimatizaci očistit.

 

7)  Proč klimatizace vyhazuje pojistky?

Klimatizace vyhazuje pojistky, pokud jsou poškozené kabely, je narušena izolace nebo venkovní jednotka má vadný ventilátor. U poškozeného ventiláturu dochází k tomu, že se stoupající teplotou stoupá i příkon, který je větší než dovolují jističe. Pokud je klimatizace v pořádku, zřejmě se jedná o vadné jističe.

U tohoto typu poruchy ihned kontaktujte servis. Nikdy se nepokoušejte klimatizaci sami opravit.

Jak tomu předejít?

Dodržováním pravidelného servisu a ujištěním, že máte kvalitní jistič. 

8)  Proč klimatizace namrzá?

Důvodů, proč vnitřní klimatizace namrzá, může být hodně.  Nejčastějším důvodem jsou zanesené filtry ve vnitřní klimatizaci, dále může unikat chladivo nebo je zanesený ventilátor.

Jak tomu předejít?

Dodržováním pravidelné údržby čištěním filtru a pravidelným servisem technikem.

Několik odstrašujících případů zanedbané klimatizace

Velmi znečištěná klimatizace, která přestala fungovat. Znečištění je zde až zdraví škodlivé.

Hodně znečištěný filtr klimatizace Daikin. Foto bylo pořízeno v jednom z Chorvatských hotelů na ostrově Raab. A toto tam všichni návštěvníci hotelu dýchají!

Zanedbaná údržba klimatizace. Čistá klimatizace by měla mít filtr pouze z plastových vláken, tedy bez “koberce”, který je na fotce vidět.