1)  Proč klimatizace zapáchá?

Zápach z vnitřní jednotky klimatizace nejčastěji vzniká, když se zanedbá pravidelný servis samotným uživatelem nebo zanedbání pravidelného servisu technikem. Důvod proč klimatizace zapáchá je, tvoření vlhkosti na vnitřním výměníku klimatizace, kvůli vlhkosti se na výměníku množí bakterie a plísně a to pak může nepříjemně zapáchat.

Jak tomu předejít?

Pravidelné čištění uživatelem a dodržování pravidelného servisu. Je zapotřebí vyčistit výměník a vydezinfikovat speciálními přípravky. Čištění může provádět pouze servisní technik.

Servis klimatizace Toshiba Mirai

Servis klimatizace

 

2)  Proč z klimatizace teče voda?

Nejčastějším příkladem kdy z vnitřní jednotky teče voda, je špatná montáž jelikož kondenzační potrubí má špatný spád. Pokud není problém v montáži, bývá ucpaná hadička kondenzátu, při nejhorším je zanesený plovák čerpadla. Důvodem může být zanesené kondenzační potrubí nebo zanesený plováček čerpadla. Usazená voda může zapříčinit namrzání klimatizace.

Jak tomu předejít?

Pravidelná servisní kontrola v záruční době a včasné přivolání technika pro uznání reklamace.

 

3)  Proč klimatizace nefouká chladný vzduch?

Ujistíte Te se, že máte nastavený program chlazení ( COOL, vločka na ovladači). Pokud máte vše dobře nastavené, zřejmě se jedná o únik chladiva.

Při úniku chladiva ihned kontaktujte servisního technika, jelikož může dojít k zadření kompresoru a oprava by následně mohla stát více peněz.

Jak tomu předejít?

Pravidelná servisní kontrola a včasné přivolání technika při zjištění závady, v tomto případě se nikdy nepokoušíme jednotku sami opravovat nebo jí nějak montovat.

 

4)  Proč klimatizace málo chladí?

Aby klimatizace dobře chladila a fungovala tak jak zaručuje, je nutné, aby měla čisté filtry. Klimatizaci nesmí nic bránit v sání a výfuku vzduchu. K pořádnému ,,profuku“ jednotky zapněte klimatizaci na největší otáčky a nejnižší stupeň, pokud pročištění nepomůže, venkovní jednotka pracuje, ale z vnitřní jednotky klimatizace nejde studený vzduch, klimatizaci vypněte a volejte servis klimatizace, pravděpodobně se jedná o únik chladiva.

Jak tomu předejít?

Pravidelné čištění filtrů samotným uživatelem. Čištění doporučujeme buď vysavačem nebo jarovou vodou. POZOR voda nesmí být horká!

5)  Proč klimatizace netopí?

Pokud klimatizace nefouká teplý vzduch, nejprve proveďte kontrolu, jestli máte nastavenou funkci topení (HOT, sluníčko na ovladači), dále je nutné mít nastavenou vyšší teplotu než je teplota v místnost, jinak klimatizace nedostane povel k topení.  Pokud i přesto klimatizace netopí, ihned volejte servis klimatizace.

Jak tomu předejít?

Pravidelná servisní kontrola a včasné přivolání technika při zjištění závady.

 

6)  Proč je klimatizace hlučná?

Pokud klimatizace chladí ale je příliš hlučná, tak pravděpodobně došlo k uvolnění nějaké části klimatizace, případně do klimatizace vniklo cizí těleso (listí, větve).
Dalším důvodem hlučné klimatizace může být led v klimatizaci. Pokud se cizí těleso dokáže odstranit, můžete listí či větve odstranit sami, ale pokud závada přetrvává, je nutné volat servis klimatizace.

Jak tomu předejít?

Dodržovat pravidelný servis uživatelem a při jakémkoliv zanesení klimatizaci očistit.

 

 7)  Proč klimatizace vyhazuje pojistky?

Klimatizace vyhazuje pojistky, pokud jsou poškozené kabely, je narušena izolace nebo venkovní jednotka má vadný ventilátor, kdy dochází se stoupající teplotou, stoupá i příkon, který je větší než dovolují jističe. Pokud je klimatizace v pořádku zřejmě se jedná o vadné jističe.

U tohoto typu poruchy ihned kontaktujte servis, nikdy se nepokoušejte klimatizaci sami opravit.

Jak tomu předejít?

Dodržovat pravidelný servis a mít kvalitní jistič. 

 

 8)  Proč klimatizace namrzá?

Důvodů proč vnitřní klimatizace namrzá může být hodně.  Nejčastějším důvodem jsou zanesené filtry ve vnitřní klimatizaci, dále může unikat chladivo nebo je zanesený ventilátor.

Jak tomu předejít?

Dodržovat pravidelnou údržbu čištění filtru a pravidelný servis technikem.

 

PÁR ODSTRAŠUJÍCÍCH PŘÍPADŮ ZANEDBANÉ KLIMATIZACE

 

Velmi znečištá klimatizace, kterou znečištění úplně zastavilo. Znečištění je zde až zdraví škodlivé.

 

 

Hodně znečištěný filtr klimatizace Daikin. Foto pořízeno v jednom z Chorvatských hotelů na ostrově Raab. A toto tam všichni návštěvníci hotelu dýchají!

Zanedbaná údržba klimatizace. Čistá klimatizace by měla mít filtr pouze z plastových vláken, bez toho “koberce” co na fotce vidíte.

dataLayer.push({'event': 'page'});