Využijte akci na multisplit klimatizace a získejte ZDARMA 1 vnitřní jednotku! Více informací naleznete zde.
Klimatizace - Hustopeče > Topení klimatizací > Pro všechny co topí elektrokotlem, boilerem a topnou spirálou

Pro všechny co topí elektrokotlem, boilerem a topnou spirálou

Hodnocení: 5/5 | Celkem: 84 recenzí | Publikováno: 1.4.2024

Doba čtení: 7 min

Topení elektrickým kotlem je oblíbeným způsobem vytápění mnoha domácností. Růst cen energií, zejména výrazné zdražení regulované složky ceny elektřiny v roce 2024 o 65,7 %, však znamená značný nárůst nákladů na provoz elektrických kotlů. Tomu tématu se budeme věnovat hned v úvodu.

Pokud topíte elektro-kotlem nebo zvažujete změnu způsobu vytápění, věříme, že zde naleznete užitečné informace pro vaše rozhodování.

V našem článku se podrobně podíváme na spotřebu a náklady elektrických kotlů, topných boilerů a představíme ekonomicky levné alternativy, jako jsou topné systémy s klimatizacemi. Přineseme také informace o možnostech získání dotace na pořízení nového topného systému.

Dopady zdražení regulované složky elektřiny

Co je to regulovaná složka elektřiny

Regulovaná složka ceny elektřiny je část celkové ceny, kterou spotřebitelé platí za každou spotřebovanou kilowatthodinu (kWh). Tato složka není ovlivněna trhem a konkurencí mezi dodavateli, ale je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Regulovaná složka se skládá z několika poplatků:

 • Poplatek za distribuci elektřiny – pokrývá náklady na údržbu a rozvoj elektrické sítě.
 • Poplatek za systémové služby – slouží k zajištění stability a spolehlivosti elektrizační soustavy.
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) – financuje rozvoj ekologicky šetrných způsobů výroby elektřiny.
 • Poplatek za činnost operátora trhu (OTE) – pokrývá náklady na administrativu a organizaci trhu s elektřinou.

Výše regulované složky je stejná pro všechny spotřebitele v dané distribuční oblasti, bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny. Tvoří významnou část konečné ceny elektřiny (50-60 %) a její změny mají přímý dopad na účty domácností a firem.

Konkrétní údaje o zdražení v roce 2024

Konkrétní vývoj cen jednotlivých složek regulované části ceny elektřiny mezi roky 2023 a 2024 v Kč za 1 MWh (1000 kWh) předkládáme v následující tabulce. Tato data jasně ukazují výrazný meziroční nárůst regulovaných cen elektřiny, který se citelně promítne do účtů domácností, zejména těch, které elektřinu využívají k vytápění a ohřevu vody.

  cena za 1 MWh v roce 2023 cena za 1 MWh v roce 2024 Rozdíl
Cena za distribuci elektřiny 1516,30 Kč 1995,76 Kč + 31,60 %
Cena za systémové služby 113,51 Kč 212,82 Kč + 87,50 %
Příspěvěk na POZE 0,00 Kč 495 Kč x
Cena za činnost OTE 10,16 Kč 13,18 Kč + 29,70 %
Regulované složka celkem 1639,99 Kč 2716,79 Kč + 65,70 %

Zdroj: ERÚ

Z tabulky lze vyčíst následující:

 • Cena za distribuci elektřiny vzroste o 31,6 % z 1516,30 Kč/MWh na 1995,76 Kč/MWh.
 • Cena za systémové služby se zvýší o výrazných 87,5 % ze 113,51 Kč/MWh na 212,82 Kč/MWh.
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) se zvýší z nuly na 495 Kč/MWh.
 • Cena za činnost operátora trhu (OTE) vzroste o 29,7 % z 10,16 Kč/MWh na 13,18 Kč/MWh.

Celkově tak regulovaná složka ceny elektřiny vzroste o 65,7 % z 1 639,99 Kč/MWh v roce 2023 na 2 716,79 Kč/MWh v roce 2024. V absolutním vyjádření jde o nárůst o 1 076,80 Kč/MWh.

Pro lepší představu – pokud by domácnost spotřebovala ročně 3 MWh elektřiny (což je poměrně běžná hodnota pro byt), jen na regulovaných poplatcích by v roce 2024 zaplatila o 3230,40 Kč více než v roce 2023.

Pro domácnost se spotřebou 15 MWh ročně, což je poměrně typické pro rodinný dům vytápěný elektrokotlem, bude nárůst nákladů na regulovaných poplatcích v roce 2024 velmi citelný.

Pro představu domácnost se spotřebou 15 MWh ročně:

 • 2023:
  Regulované poplatky: 15 000 * 1,64 = 24 600 Kč
  Silová elektřina: 15 000 * 3,00 = 45 000 Kč
  Celkem: 69 600 Kč bez DPH
 • 2024:
  Regulované poplatky: 15 000 * 2,72 = 40 800 Kč
  Silová elektřina: 15 000 * 3,40 = 51 000 Kč
  Celkem: 91 800 Kč bez DPH

Meziroční rozdíl v nákladech: 91 800 – 69 600 = 22 200 Kč
Procentuální nárůst nákladů: (91 800 – 69 600) / 69 600 * 100 = 31,9 %

Při ceně silové elektřiny 3,40 Kč/kWh v roce 2024 (data k 1/2024) by tedy celkové náklady na elektřinu pro tuto domácnost vzrostly z 69 600 Kč v roce 2023 na 91 800 Kč v roce 2024, což představuje meziroční nárůst o 22 200 Kč, resp. o 31,9 %.

Tyto výpočty jasně ukazují, že domácnosti vytápěné elektrickými kotli budou v roce 2024 čelit výraznému nárůstu nákladů, a to i při relativně malé spotřebě. Hledání cest, jak snížit spotřebu elektřiny a přejít na efektivnější technologie, je proto naprosto klíčové. A právě s tím vám chceme pomoci.

V dalších částech článku se dozvíte:
 • Jak můžete pomocí moderních klimatizací nejen efektivně topit, ale také ohřívat vodu s minimální spotřebou elektřiny.
 • Ukážeme vám, že přechodem na tento systém můžete snížit své náklady na vytápění a ohřev vody až o 80 % oproti elektrokotlům.

Navíc pro vás máme skvělou zprávu – na pořízení tohoto úsporného systému můžete získat státní dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám ve výši 60 000 až 80 000 Kč. A to není vše

 • Vyřízení dotace pro vás zařídíme zcela zdarma a postaráme se o veškerou administrativu.
 • Díky našim partnerstvím a velkoobchodním cenám vám také můžeme nabídnout další slevy a výhody, které pořízení klimatizací ještě více zlevní.

Čtením dál zjistíte, jak celý systém funguje, jaké jsou reálné příklady úspor z praxe a co všechno potřebujete pro získání dotace.

 

1.Topení elektrickým kotlem

1.1 Princip fungování elektrokotle

Elektrokotel je zařízení, které převádí elektrickou energii na teplo, které je následně využito k vytápění domu a ohřevu teplé vody. Skládá se z několika hlavních částí:

 • Topná tělesa: Jsou to odporové prvky (spirály), které se průchodem elektrického proudu zahřívají a předávají teplo vodě v kotli. Počet a výkon těles určuje celkový výkon kotle (např. 6, 9, 12 kW). Tyto topné tělesa mají často vyšší spotřebu o 1 až 20 % než jeho výkon. Pracují na principu ztrátové energie.
 • Regulace výkonu: Elektrokotel má zabudovanou elektroniku, která řídí zapínání a vypínání topných těles podle požadované teploty a aktuální potřeby tepla. Tím se zajišťuje plynulá a efektivní regulace výkonu.
 • Expanzní nádoba a pojistný ventil: Tyto prvky zajišťují bezpečnost provozu tím, že vyrovnávají změny tlaku vody v systému a brání přetlakování kotle.
 • Oběhové čerpadlo: Zajišťuje cirkulaci ohřáté vody z kotle do topného systému (radiátorů, podlahového topení) a zpět. Za celý rok mohou oběhové čerpadla spotřebovat až 400 kWh elektrické energie.

Elektrokotel funguje v uzavřeném systému, kde se voda ohřívá a neustále cirkuluje. Když pokojový termostat zaznamená pokles teploty, sepne kotel, který začne ohřívat vodu pomocí topných těles. Ohřátá voda je pak oběhovým čerpadlem hnána do topného systému, kde předává teplo a ochlazená se vrací zpět do kotle k dalšímu ohřevu. Tento cyklus se opakuje, dokud není dosaženo požadované teploty v místnostech.

1.2 Výhody a nevýhody elektrického kotle

Výhodou elektrokotlů je snadná regulace, tichý provoz a absence emisí při provozu.

Nevýhodou jsou však vysoké provozní náklady závislé na cenách elektřiny.

1.3 Spotřeba a náklady různých typů elektrokotlů

Spotřeba elektrického kotle 6 kW

Hodinová spotřeba: 6 kW / 0,95 = 6,32 kWh
Náklady za hodinu provozu: 6,32 kWh * 7,60 Kč/kWh = 48,03 Kč

Denní spotřeba (12 hodin provozu): 6,32 kWh * 12 h = 75,84 kWh
Náklady za den provozu: 75,84 kWh * 7,60 Kč/kWh = 576,38 Kč
Denní spotřeba oběhového čerpadla: 1,11 kWh
Náklady na provoz čerpadla za den: 1,11 kWh * 7,60 Kč/kWh = 8,44 Kč

Měsíční spotřeba elektrokotle (30 dní provozu po 12 hodinách): 75,84 kWh * 30 dní = 2 275,2 kWh (2,2752 MWh)
Náklady za měsíc provozu: 2 275,2 kWh * 7,60 Kč/kWh = 17 291,52 Kč
Měsíční spotřeba oběhového čerpadla (30 dní): 1,11 kWh * 30 dní = 33,3 kWh
Náklady na provoz čerpadla za měsíc: 33,3 kWh * 7,60 Kč/kWh = 253,08 Kč

Celková měsíční spotřeba elektrokotle 6 kW s oběhovým čerpadlem: 2 275,2 kWh + 33,3 kWh = 2 308,5 kWh (2,3085 MWh)
Celkové měsíční náklady na provoz: 17 291,52 Kč + 253,08 Kč = 17 544,60 Kč

Spotřeba elektrického kotle 9 kW

Hodinová spotřeba elektrokotle: 9 kW / 0,95 = 9,47 kWh
Náklady za hodinu provozu: 9,47 kWh * 7,60 Kč/kWh = 71,97 Kč

Denní spotřeba elektrokotle (12 hodin provozu): 9,47 kWh * 12 h = 113,64 kWh
Náklady za den provozu: 113,64 kWh * 7,60 Kč/kWh = 863,66 Kč
Denní spotřeba oběhového čerpadla: 1,11 kWh
Náklady na provoz čerpadla za den: 1,11 kWh * 7,60 Kč/kWh = 8,44 Kč

Měsíční spotřeba elektrokotle (30 dní provozu po 12 hodinách): 113,64 kWh * 30 dní = 3 409,2 kWh (3,4092 MWh)
Náklady za měsíc provozu: 3 409,2 kWh * 7,60 Kč/kWh = 25 909,92 Kč
Měsíční spotřeba oběhového čerpadla (30 dní): 1,11 kWh * 30 dní = 33,3 kWh
Náklady na provoz čerpadla za měsíc: 33,3 kWh * 7,60 Kč/kWh = 253,08 Kč

Celková měsíční spotřeba elektrokotle 9 kW s oběhovým čerpadlem: 3 409,2 kWh + 33,3 kWh = 3 442,5 kWh (3,4425 MWh)
Celkové měsíční náklady na provoz: 25 909,92 Kč + 253,08 Kč = 26 163,00 Kč

Elektrický kotel o výkonu 9 kW by tedy při 12 hodinách provozu denně a ceně elektřiny 7,60 Kč/kWh spotřeboval měsíčně 3 442,5 kWh (3,4425 MWh) a jeho provoz by vyšel na 26 163 Kč.

 • Je vidět, že s rostoucím výkonem kotle značně rostou i náklady na jeho provoz. Oproti kotli o výkonu 6 kW jsou měsíční náklady vyšší o téměř 9 000 Kč.

Spotřeba elektrického kotle 9 kW

Hodinová spotřeba elektrokotle: 12 kW / 0,95 = 12,63 kWh
Náklady za hodinu provozu: 12,63 kWh * 7,60 Kč/kWh = 95,99 Kč

Denní spotřeba elektrokotle (12 hodin provozu): 12,63 kWh * 12 h = 151,56 kWh
Náklady za den provozu: 151,56 kWh * 7,60 Kč/kWh = 1 151,86 Kč
Denní spotřeba oběhového čerpadla: 1,11 kWh
Náklady na provoz čerpadla za den: 1,11 kWh * 7,60 Kč/kWh = 8,44 Kč

Měsíční spotřeba elektrokotle (30 dní provozu po 12 hodinách): 151,56 kWh * 30 dní = 4 546,8 kWh (4,5468 MWh)
Náklady za měsíc provozu: 4 546,8 kWh * 7,60 Kč/kWh = 34 555,68 Kč
Měsíční spotřeba oběhového čerpadla (30 dní): 1,11 kWh * 30 dní = 33,3 kWh
Náklady na provoz čerpadla za měsíc: 33,3 kWh * 7,60 Kč/kWh = 253,08 Kč

Celková měsíční spotřeba elektrokotle 12 kW s oběhovým čerpadlem: 4 546,8 kWh + 33,3 kWh = 4 580,1 kWh (4,5801 MWh)
Celkové měsíční náklady na provoz: 34 555,68 Kč + 253,08 Kč = 34 808,76 Kč

Elektrický kotel o výkonu 12 kW by tedy při 12 hodinách provozu denně a ceně elektřiny 7,60 Kč/kWh spotřeboval měsíčně 4 580,1 kWh (4,5801 MWh) a jeho provoz by stál 34 808,76 Kč.

 • Vidíme, že při výkonu 12 kW jsou měsíční náklady na provoz elektrokotle opravdu velmi vysoké, přes 34 000 Kč. Je to dáno tím, že kotel s tímto výkonem je určen pro větší objekty s vysokou tepelnou ztrátou a jeho provoz je energeticky velmi náročný.

V takových případech je obzvlášť důležité hledat cesty, jak snížit spotřebu energie a náklady na vytápění. Může to být například lepší izolace budovy, efektivnější regulace topení, nebo právě přechod na jiný typ topného systému, například tepelné čerpadlo nebo topení klimatizačními jednotkami, které mají výrazně nižší spotřebu elektřiny.

 

2. Topení a ohřev vody klimatizací – efektivní a úsporné řešení

Moderní klimatizační systémy představují velmi efektivní a úsporný způsob vytápění a ohřevu vody a také chlazení. Dobře navržený systém složený ze čtyř klimatizačních jednotek střední třídy dokáže uspokojit tepelné potřeby běžného rodinného domu při velmi nízké spotřebě elektřiny a to jak při topení, chlazení tak ohřevu teplé vody.

Reálná spotřeba takového systému se pohybuje mezi 7,68 kWh až 33,5 kWh za 12 hodin provozu, v závislosti na venkovních podmínkách a nastavení systému. Při ceně elektřiny 7,60 Kč/kWh to představuje denní náklady na vytápění od 58,36 Kč do 255,36 Kč.

Velkou výhodou našich systémů je také možnost ohřevu vody pomocí klimatizace. Tím odpadá potřeba separate elektric boileru (pokud vám stačí 120 litrů teplé vody) a tím se dále se snižují náklady na ohřev teplé vody.

Pohled z vrchu na Systém na topení a ohřev vody klimatizací s třemi vnitřními jednotkami, jedním bojlerem napojenými na venkovní jednotku klimatizace.

Naše topné systémy jsou navrhovány s důrazem na maximální efektivitu a snažíme se vždy přiblížit té nejnižší možné spotřebě. Díky tomu se nám daří dosahovat úspor nákladů na vytápění přes 80 % oproti elektrickým přímotopům či elektrickým kotlům.

 • Řešení také nabízíme s Fotovoltaikou a tím dosahujeme výborných efektivních výsledků.

2.1 Reálná úspora při topení a ohřevu vody klimatizací

Pan Jiří z Moravy původně vytápěl svůj dům (3+1) elektrickými přímotopy a vodu ohříval elektrickým zásobníkem o objemu 70 litrů. Jeho roční náklady na elektřinu dosahovaly 110 000 Kč při spotřebě 15 MWh. Kvůli vysokým nákladům musel omezit topení na pouhé 4 hodiny denně.

 

Pokud by pan Jiří pokračoval ve vytápění přímotopy a ohřevu vody elektrickým bojlerem, růst regulované složky ceny elektřiny by ho citelně zasáhl.
Při zachování původního systému vytápění a ohřevu vody by pan Jiří v roce 2024 zaplatil za elektřinu o více než 16 000 Kč více, a to i při současném omezení topení na 4 hodiny denně.
Při celodenním vytápění přímotopy 12 hodin denně a ohřevu vody bojlerem by pan Jiří v roce 2024 zaplatil za elektřinu o téměř 50 000 Kč více než v roce 2023. Jeho celkové roční náklady na elektřinu by se vyšplhaly na více než 275 000 Kč.

Jiří je spokojeny, že topením a ohřevem vody klimatizací ušetří oproti elektrokotli 81 %

V tomto světle je úspora, kterou přináší topný systém s klimatizacemi, ještě markantnější. Nejen, že pan Jiří ušetří více než 80 % nákladů na vytápění a ohřev vody, ale také se vyhne enormnímu nárůstu plateb za elektřinu v důsledku zdražení regulovaných poplatků.

Je zřejmé, že pro domácnosti s elektrickým vytápěním je přechod na efektivnější topný systém v podstatě nutností, pokud chtějí udržet své účty za energie v rozumných mezích. A systém s klimatizacemi se ukazuje jako jedna z nejlepších možností, jak toho dosáhnout.

2.2 Spolehlivost a zákaznická podpora

Naše topné systémy jsou navrženy pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Poskytujeme na ně záruku 7 let a jsme připraveni rychle vyřešit jakýkoliv případný problém.

Od roku 2022, kdy jsme tyto systémy začali instalovat, jsme nezaznamenali žádnou závadu. Pokud by se přesto něco stalo, naši technici jsou připraveni dorazit a závadu odstranit do 48 hodin od nahlášení, a to včetně víkendů a svátků.

Náš topný systém se skládá z dílů, které v současné době držíme skladem a proto je taková případná oprava pro nás jednoduchá a pro vás rychlá. Upřímně pochybujeme, že se něco naší službě v současné době vyrovná.

2.3 Dotace na pořízení topného systému

Všichni co topíte elektrokotlem, bojlerem s elektrickou spirálou, přímotopy máte nárok na dotace v programu Nová zelená úsporám.

V rámci podoblasti podpory C.3 lze získat dotaci i na instalaci topných klimatizačních systémů, které také vždy budou umět chladit. Základní podmínkou je klimatizace (jako zdroj tepla) do každé obytné místnosti. Více popisujeme na stránce Dotace pro pořízení klimatizace a všechny možnosti vám sdělí naši odborní poradci.

Nabízíme základní dva systémy:

 1. Topný a chladící systém z klimatizací bez ohřevu teplé vody = dotace 60 000 Kč,
 2. Topný a chladící systém z klimatizací s ohřevem teplé vody= dotace 80 000 Kč.

Oba systémy můžeme propojit s fotovoltaikou, kterou můžete podpořit dotacemi také.

Topný a chladící systém z klimatizací bez ohřevu teplé vody

Příklad řešení topného systému střední třídy pro domy typu 3+1 nebo 4+kk:

Kompletní systém z klimatizací s výkonem tepla např. 12,8 kW topného výkonu vč. montáže a 12% DPH.

189 150 Kč

Vyřízení dotace

ZDARMA

Dotace NZÚ

– 60 000 Kč

Reálný náklad

129 150 Kč

Topný a chladící systém z klimatizací s ohřevem teplé vody

Cenu systému naopak ukážeme na extrémním případu pana Jiřího. Měl velmi složitou instalaci. Spousta tahání potrubí přes celý dům. Topný systém se skládá ze dvou samostatných systémů a nahrazuje kompletní otopnou soustavu v domě a také soustavu na ohřev vody.

Tento případ dobře ilustruje univerzálnost a adaptabilitu topných systémů s klimatizacemi. Dokáží se přizpůsobit i složitějším dispozicím domu a poskytnout komplexní řešení vytápění i ohřevu vody.

Zároveň je třeba říci, že případ pana Jiřího představuje spíše horní hranici náročnosti instalace a tím i ceny. Většina domů nevyžaduje tak rozsáhlé zásahy a vystačí si s jednodušším provedením, které je samozřejmě i cenově dostupnější.

Celý systém pana Jiřího by stál 376 959 Kč vč. 12 % DPH.
Avšak Jiří splnil podmínky a vedení naší divize mu pomohlo ke slevě ve výši 58 388 Kč.

Kompletní systém z klimatizací s výkonem tepla např. 17,5 kW topného výkonu po slevě vč. montáže a 12% DPH.

318 571 Kč

Vyřízení dotace

ZDARMA

Dotace NZÚ

– 80 000 Kč

Reálný náklad

238 571 Kč

2.4 Návratnost systému klimatizací

si ukážeme na případu pana Jířího.

Původní spotřeba:
Hodinová spotřeba celého domu: 26,6 kW
Denní spotřeba (4 hodiny provozu): 106 kW
Roční spotřeba: 106 kW * 365 = 38 690 kWh (38,69 MWh)
Roční náklady: 38 690 kWh * 7,60 Kč/kWh = 294 044 Kč

Nová spotřeba se systémem klimatizací:
Hodinová spotřeba celého domu: 9,64 kW
Denní spotřeba (4 hodiny provozu): 38,56 kW
Roční spotřeba: 38,56 kW * 365 = 14 074,4 kWh (14,07 MWh)
Roční náklady: 14 074,4 kWh * 7,60 Kč/kWh = 106 965,44 Kč

Roční úspora: 294 044 Kč – 106 965,44 Kč = 187 078,56 Kč
Návratnost investice: 238 571 Kč / 187 078,56 Kč/rok = 1,28 roku

Pokud by nový systém pracoval konstantně s hodinovou spotřebou 9,64 kW po dobu 4 hodin denně, investice by se skutečně vrátila za přibližně 1,28 roku, což je velmi dobrý výsledek.

Je však třeba mít na paměti, že tento výpočet předpokládá konstantní spotřebu nového systému 9,64 kW/h. V realitě bude spotřeba pravděpodobně kolísat v závislosti na venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě.

Pokud by se reálná průměrná spotřeba blížila horní hranici udávaného rozmezí (11,73 kW/h), návratnost by se prodloužila na 1,46 roků.

Také je třeba zvážit, zda 4 hodiny provozu denně budou s novým systémem stačit pro udržení tepelné pohody. Pokud by bylo potřeba topit déle, návratnost by se opět prodloužila. Připomínáme, že záruka na systém je 7 let, pokud se náklady vrátí do 7 let bude to naprosto skvělý výsledek.

Nicméně i s těmito výhradami se zdá, že za daných předpokladů je investice do nového topného systému s klimatizacemi pro pana Jiřího velmi výhodná a měla by se mu vrátit v poměrně krátkém časovém horizontu.

3. Shrnutí

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že přechod na efektivnější způsob vytápění a ohřevu vody není jen ekonomickou nutností, ale také příležitostí významně zvýšit tepelný komfort vašeho domova a snížit jeho ekologickou zátěž.

Moderní topné systémy s klimatizacemi nabízejí vysokou účinnost, snadnou regulaci a dodatečné benefity jako možnost chlazení v letních měsících. Díky výrazně nižší spotřebě elektřiny ve srovnání s elektrokotli a přímotopy dokáží ušetřit až 80 % nákladů na vytápění a ohřev vody.

Reálné příklady z praxe ukazují, že investice do těchto systémů se často vrátí již za 1-2 roky provozu, a to i při započtení počátečních pořizovacích nákladů. Návratnost dále zlepšuje možnost čerpání státních dotací ve výši 60 000 až 80 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Zvážíte-li všechny tyto faktory – ekonomické úspory, zvýšení komfortu, ekologické benefity a rychlou návratnost investice – je zřejmé, že přechod na topný systém s klimatizacemi je pro mnoho domácností tou nejlepší volbou.

Pokud vás naše analýza zaujala a zvažujete změnu vytápění ve vašem domě, neváhejte nás kontaktovat.

3.1 Doporučení jak postupovat při zvažování změny vytápění

  1. Pošlete nám poměřený půdorys vašeho domu a pokud znáte energetickou ztrátu objektu, uveďte ji také. Následně zkuste připojit i fotky řešené nemovitosti a vaše představy, jak byste chtěli, aby systém pracoval. Také co nejdetailněji popište spotřebu, podobně jako pan Jiří.
  2. Na základě vámi poskytnutých informací vám připravíme předběžný návrh topného systému s klimatizacemi, včetně výpočtu předpokládaných úspor a návratnosti investice. Tento návrh s vámi detailně projdeme a zodpovíme všechny vaše dotazy.
  3. Pokud budete s navrženým řešením spokojeni, domluvíme se na dalším postupu. Naši technici provedou místní šetření, aby ověřili všechny potřebné detaily a připravili finální projekt.
  4. Součástí našich služeb je také zajištění všech potřebných povolení a dokumentace, včetně energetického posudku pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám.
  5. Po odsouhlasení finálního projektu a vyřízení všech formalit přistoupíme k samotné instalaci systému. Naši certifikovaní technici provedou všechny práce rychle, odborně a s minimálním narušením vašeho běžného provozu domácnosti.
  6. Po dokončení instalace vás podrobně seznámíme s ovládáním a údržbou nového topného systému. Samozřejmostí je také záruční i pozáruční servis a nepřetržitá zákaznická podpora.
  7. U klientů, kteří splňují podmínky, zpracujeme žádost o dotaci a společně tuto dotaci vyřídíme. Peníze z dotace přijdou vždy na účet klienta.
  8. Neváhejte nás kontaktovat i v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo požadavků. Jsme tu pro vás a naším cílem je vaše maximální spokojenost s naším řešením vytápění a ohřevu vody.

Jak je to s topením infrapanely? Aneb nepravdivé tvrzení v České televizi

Topný infrapanel SunDirect 4x

V říjnu 2022 jsme byli velmi znepokojeni obsahem pořadu Polopatě v České televizi. V reportáži byl prezentován odborník, který tvrdil, že použití tzv. infrapanelů nebo topných panelů přinese úsporu nákladů na vytápění. Rádi bychom se podívali nyní na fakta a ukázali, že tato úspora není zcela jednoznačná, jak v pořadu tvrdili.

Např. SunDirect IR topný panel PE 700 Plus

Infrapanel, tedy infračervený topný panel a jeho výkony bývají často nižší, než u klimatizací a přímotopů. Tenhle má např. 0,700 kW a vytopí místnost do rozměru cca 16 m³. Abyste tedy dosáhli tepelného výkonu 2,8 kW (přibližně stejný výkon 1x klimatizace), museli byste si pořídit hned 4 tyto panely a pro srovnání výkonu 12 kW elektrického kotle pak více jak 17 kusů. Při rozměru 120 X 60 cm jistě nebude snadné je v místnosti umístit, nehledě na pořizovací náklady.

Tepelný příkon 4 těchto panelů dá v součtu 3,05 kW/h.

 • Při průměrné ceně elektřiny 7,60 Kč/ kWh zaplatíte za každou hodinu provozu infra-panelů 24,70 Kč!
 • Budeme-li infra panely topit  10 hodin denně, zaplatíme za jejich provoz 247 Kč/ den a za měsíc každodenního používání pak 7 410 Kč!

Pro porovnání:

 • náklady na topení klimatizací střední třídy za den jsou od 12,60 Kč do 53,20 Kč, a
 • za měsíc topení činí tyto náklady od 378 Kč až 1 596 Kč!

Není Vám něco jasného nebo máte další otázky? Spojte se s námi rovnou na telefonu +420 774 453 355 nebo nás kontaktujte níže a my zodpovíme všechny Vaše otázky!

Klimatizace-Hustopeče®

Topení klimatizací je levnější než topení krbem

Průvodce Topením klimatizací

Otevřete dveře do světa účinného vytápění pomocí klimatizace díky našemu detailnímu průvodci. V této kategorii najdete pečlivě vybrané články, které vás krok za krokem seznámí s nezbytnými informacemi a technikami pro optimální využití vaší klimatizační jednotky pro vytápění. Od základních principů až po pokročilé strategie – získáte vše potřebné pro hlubší porozumění a efektivní využití topení klimatizací.