Závada na řídící desce klimatizace

Projevená závada na řídící desce venkovní jednotky klimatizace

Vyhořelá řídící deska venkovní jednotky klimatizace